Velkommen til siden om den tidligere banken Nesset Sparebank

Nessetbanken hadde 20 ansatte fordelt på person-, nærings- og forsikringsavdeling. Banke hadde også egen administrasjon. 
Sammen med en stor gruppe sparebanker eide de Eika Gruppen AS.

Ledergruppen
Nesset Sparebanks ledergruppe besto av banksjef, nestleder/økonomiansvarlig, avdelingsleder personmarked og avdlederleder næringsmarked.

Visjon
Nesset Sparebank hadde som visjon å være en selvstendig, attraktiv, lønnsom og solid finansinstitusjon.

Pages

No content found.

Lær mer om: Betaling

Mobilbank

Written by Unknown on Sunday February 17, 2019

Kredittkort

Written by Unknown on Sunday February 17, 2019

Beskrivelse av banken, dens historie og produktene som ble tilbudt