Rente for lån til personkundemarkedet settes opp med inntil 0,15 %.

 

Rente på innskudd settes opp med inntil 0,15 %.

 

Endringen trer i kraft fra 23. januar 2017 for eksisterende lån og innskudd og fra 28. november 2016 for nye lån og innskudd.

 

 

 

 

 

 

Eidsvåg, 28. november 2016

 

 

Med hilsen
Nesset Sparebank


Jan-Børge Silseth

Banksjef