Søknaden kan sendes til post@nessetbanken.no eller pr. post til Nesset Sparebank – Kråkholmvegen 1 – 6460 Eidsvåg i R.

Søknaden må inneholde en begrunnelse, en oversikt over de tiltakene det søkes støtte til, kostnadene og hvem som vil være målgruppen for tiltaket.

Med vennlig hilsen
Nesset Sparebank