Send inn dine blinkskudd gjennom året.

  • Bilder som sendes inn MÅ være i JPG.format
  • Bildet MÅ ha en oppløsning over 2000 pixler bredde
  • Bilder som sendes inn bør være liggende (4:3 eller 16:9)
  • Bildene MÅ være fra Nesset
  • Send bildene til post@nessetbanken.no

Angi hvor og når bildet er tatt i e-posten.

Frist for innsendelse er 01.11.2017.

De bilder som blir brukt i kalenderen, honoreres med kr 500,- pr bilde. Forsiden honoreres med kr 1.000,-
Vi gjør oppmerksom på at vi forbeholder oss fulle rettigheter til å bruke alle bilder som blir sendt inn, i vår markedsføring av banken og bankens produkter.