Bakgrunnen for vedtaket er et ønske om å skape en større lokal bankenhet med sterkere konkurransekraft, bedret lønnsomhet og større evne til å bidra til lokalsamfunnenes videre utvikling, herunder utvikling av lokalt næringsliv. En eventuell fusjon skal ivareta lokal identitet, beslutningskraft og lokal sparebankfilosofi. Banken ønsker å videreutvikle sterke og kompetente fagmiljøer og i fremtiden være en god og attraktiv arbeidsgiver. Med en eventuell fusjon er banken også i førersetet i møtet med en stadig mer krevende fremtid i bransjen.

Begge bankene har sterke markedsposisjoner i sine lokalsamfunn. Det er et sentralt premiss for styrene at denne posisjonen videreføres og forsterkes.

En sammensluttet bank vil få en forretningskapital på om lag 6 milliarder kroner og en ansvarlig kapital på i overkant av 530 millioner kroner. Banken vil sysselsette om lag 47 personer og være den eneste med hovedkontor i Romsdal.

Forhandlinger vil starte opp umiddelbart med mål om å legge fram saken for generalforsamlingen/forstanderskapet innen utgangen av september i 2017. Avhengig av prosessen med å få nødvendige myndighetstillatelser, tar vi sikte på å gjennomføre av en sammenslutning innen 1. januar 2018.

Banksjef i Bud, Fræna og Hustad Sparebank, Odd Kjetil Sørgaard, vil bli foreslått som administrerende banksjef for ny bank. Banksjef i Nesset Sparebank, Jan-Børge Silseth, vil bli foreslått som banksjef (NK). Nytt hovedkontor blir i Elnesvågen med avdelingskontor i Eidsvåg.

Bankene vil med dette innkalle til pressekonferanse for nærmere redegjørelse av saken tirsdag 2. mai 2017 kl. 09:00 på Molde Fjordstuer.

Kontaktpersoner:

Odd Kjetil Sørgaard, banksjef i Bud, Fræna og Hustad Sparebank (994 94 200) – e-mail odd.sorgaard@bfh.no  

Jan-Børge Silseth, banksjef i Nesset Sparebank (410 66 401) – e-mail jbs@nessetbanken.no