Endelig avgjørelse treffes av bankens forstanderskap/generalforsamling 22. august 2017. Sammenslåingen må også godkjennes av Finanstilsynet.

Vedlagt følger: