Forstanderskapet i Bud, Fræna og Hustad Sparebank og generalforsamlingen i Nesset Sparebank har inngått avtale om å slå sammen virksomhetene. Målet med fusjonen er å skape en mer slagkraftig bank i Romsdal og sørlige deler av Nordmøre og være godt posisjonert for fremtiden.

Navnet på den nye banken er Romsdal Sparebank.

Den fusjonerte banken vil få en forretningskapital på i overkant av 6 milliarder kroner.

Hovedkontoret for den sammenslåtte banken vil være i Elnesvågen med et fullverdig avdelingskontor i Eidsvåg. I tillegg vil banken ha et avdelingskontor i Molde.

Vi har tro på at en fusjon vil gi en sterk lokalbank for Romsdalsregionen og sørlige deler av Nordmøre, med lokal beslutningsevne og bred kompetanse. Vi ønsker å sette fokus på kunden. Den sammenslåtte banken skal fremstå som enda mer kundeorientert og tilfredsstille markedets behov for effektive løsninger i tillegg til nærhet og lokal forankring. Vi ønsker å være en attraktiv arbeidsplass med høy kompetanse.

En fusjon er samfunnsmessig riktig og vil gi både markedsmessige og kostnadsmessige fordeler for bankene. Dette vil gi et grunnlag for langsiktig vekst og verdiskaping i bankens markedsområde.

Sammenslutningen vil være med forbehold om myndighetenes godkjenning. Det tas sikte på gjennomføring av sammenslutningen i løpet av 1. kvartal 2018.

Pressekonferanse
Bankene vil med dette innkalle til pressekonferanse for nærmere redegjørelse av saken og den «nye» banken onsdag 23. august 2017 kl. 12:00 på Molde Fjordstuer.


Kontaktpersoner:

Odd Kjetil Sørgaard, banksjef i Bud, Fræna og Hustad Sparebank (994 94 200) – e-mail odd.sorgaard@bfh.no

Jan-Børge Silseth, banksjef i Nesset Sparebank (410 66 401) – e-mail jbs@nessetbanken.no