Bruk banken som før!


Bankene slår seg sammen

Bud, Fræna og Hustad Sparebank og Nesset Sparebank har blitt enige om å slå seg sammen, med Bud, Fræna og Hustad Sparebank som overtakende bank. Den fusjonerte banken blir en sterk sparebank, solid forankret i Romsdal og sørlige deler av Nordmøre. Vi styrker bankenes konkurransekraft til fordel for kundene og lokalsamfunnene. Avgjørende momenter for fusjonen har vært å redusere operasjonell risiko, bygge større fagmiljøer, ytterligere forsterke vår posisjon i Romsdal og sørlige deler av Nordmøre som en rådgivende bank, samt å få større løfteevne overfor lokalt næringsliv.

 

Nytt navn og ny logo

 

Det ble tidlig klart at Romsdal Sparebank ville bli navnet på den sammenslåtte banken.

Den nye banken vil sikre et godt banktilbud for hele Romsdalsregionen og sørlige deler av Nordmøre, og bidra til regionens videre utvikling. Det er naturlig å benytte Romsdal i navnet, både som merkevare og for å vise til geografisk plassering. Utskifting av logo vil skje fortløpende, men fram til sommeren 2018 kan du oppleve at den nye logoen vil bli brukt parallelt med de opprinnelige bankenes logo.

 

Hva betyr sammenslåingen for deg?

 

 • Du bruker banken din som før, med dagens telefonnummer, nettbank, mobilbank, bankkontor og rådgivere.
 • Det praktiske arbeidet med å slå sammen bankene har startet, men først i mars 2018 vil vi få felles digitale tjenester.
 • Vi starter nå samordning av de to bankenes produkter. Du vil bli informert om endringer som gjelder deg.

 

Hvordan bruker jeg banken min etter fusjonen?

 

Du bruker banken din som før, med dagens telefonnummer, nettbank, mobilbank, bankkontor og rådgivere du allerede kjenner. Vi blir større, men fortsatt like lokale som før. Banken kommer til å bruke det nærmeste halve året til å samkjøre datasystemer, digitale tjenester, produkter, organisasjon og merkevare. Først når alt dette er på plass, vil banken kunne fullt ut operere som en bank for alle kunder uansett hvor de bor i landet.

 

Får jeg utført tjenester på alle avdelingskontor?

 

Du vil møte oss på våre avdelingskontorer akkurat som før. Vi vil hjelpe alle så godt vi kan uansett hvor de henvender seg, men foreløpig kan ikke kunder i Nesset Sparebank få utført tjenester hos Bud, Fræna og Hustad Sparebank - eller omvendt. Det er fordi våre IT-systemer først blir slått sammen fra mars 2018. De to bankenes medarbeidere vil bli ansatt i ett og samme selskap fra 1. januar 2018, men vil jobbe i separate systemer og håndtere kun «sin banks» kunder fram til mars 2018.

 

Hvorfor har dere ulike logoer?

 

Fram til januar 2018 vil du i en overgangsperiode oppleve at den nye logoen vil bli brukt parallelt med logoen til både Bud, Fræna og Hustad Sparebank og Nesset Sparebank. Å omprofilere kontorer og andre steder banken er eksponert, vil ta litt tid. Vi regner med å være i mål en gang i 2018.

 

Vi er sterkere sammen

 

Fusjonsavtalen danner et godt fundament for Romsdal Sparebank, regionen Romsdal og sørlige Nordmøre, våre kunder og for bankens ansatte. De ansatte ser frem til å kunne bli en del av et enda større fagmiljø. Vi henter det beste fra begge banker for å bidra til vekst og utvikling i bankens nedslagsfelt.

 

Den nye banken får:

 

 • Hovedkontor i Elnesvågen
 • Avdelingskontor i Eidsvåg
 • Avdelingskontor i Molde
 • Ca. 15.000 bankkunder
 • 6,1 milliarder kroner forretningskapital

 

Egenkapitalbevis:

 

 • Bytteforholdet* mellom bankene tilsier at egenkapitalbeviseierne i Nesset Sparebank får et vederlag på 1,0184 egenkapitalbevis i Romsdal Sparebank for hvert egenkapitalbevis i Nesset Sparebank. Egenkapitalbeviseierne i BFH beholder samme antall egenkapitalbevis som de har i dag. 
 • Eierbrøken i Romsdal Sparebank blir ca. 27 %
 • Bytteforholdet* mellom bankene er 67 % BFH og 33 % Nesset.

 

 • *Bytteforholdet er basert på tre forhold: Reelle verdier i bankene (verdijustert egenkapital), inntjening og markedspris egenkapitalbevis

Hvorfor slår bankene seg sammen?

Myndighetene og kundene stiller stadig større krav til norske banker. Samtidig møter bankene stadig økt konkurranse. Dette skaper utfordringer for mindre lokalbanker. Ved å etablere en sterk sparebank, solid forankret i Romsdal, styrker vi bankenes konkurransekraft til fordel for kundene og lokalsamfunnene. 

Den nye banken vil sikre et godt banktilbud for hele Romsdal og sørlige Nordmøre, og bidra til regionens videre utvikling. Avgjørende momenter for fusjonen har vært å redusere operasjonell risiko, bygge større fagmiljøer, ytterligere forsterke vår posisjon som en rådgivende bank, samt å få større løfteevne overfor lokalt næringsliv. Flere bedrifter er i ferd med å vokse fra oss i størrelse, noe som har sammenheng med regelverket for store engasjement.

 

Hvorfor har dere ulike nettsider?

 

Vi slår sammen våre nettsider i mars 2018. Dette gjøres sentralt i Eika-systemet med vår IT-leverandør.