I brev av 13. november 2017 har Finanstilsynet godkjent søknaden om sammenslutning mellom BFH Sparebank og Nesset Sparebank. Juridisk fusjon vil gjelde fra 1. januar 2018, mens teknisk fusjon (IT) vil bli gjennomført i løpet av første del av mars 2018.