Fordelsprogram

Studentrabatter

Studentrabatter Rabatter som alle studenter bør vite om Rabatter for studenter  |  De beste bankene for studenter  |  Tips til studenter  |  Fordelsprogram Rabatter for studenter De beste bankene for studenter Tips til studenter

Les mer

Skrevet av Nessetbanken Sunday March 3, 2019

Studentrabatt - Rabatter som alle studenter bør vite om

Fordelsprogram - hva er det?

Både banker og forsikringsselskaper er interessert i mest mulig trofaste kunder. Ikke bare at de blir værende, men også at de kjøper mest mulig fra dem. Spesielt gjelder dette de kundene som er mest verdifulle. For å få dette til å skje har de fleste forsikringsselskaper og banker fordelsprogrammer. Man får da fordeler fra forsikringsselskapet eller banken ved å kjøpe mye fra det samme selskapet. Fordelsprogrammer er jo ikke bare forbeholdt banker og forsikringsselskaper, men fordelsprogrammer finner man på tvers av selskaper innenfor andre bransjer også. For eksempel bemanningsbransjen.

Lojalitet og volum gir deg fordeler 

Hva man får i fordeler avhenger av hvilken produktportefølje, eller produktkategori, man har et kundeforhold med banken eller forsikringsselskapet i.
Et forsikringsselskap har gjerne fordeler for kundene om man samler flest mulig forsikringer i det samme selskapet. Hovedsakelig er gevinsten man får ved å samle forsikringene i samme selskap en økonomisk fordel. Dette er gjerne en rabatt ved kjøp av selve forsikringen.

Hvordan selskapene gir rabatter varierer. Noen selskaper gir det per forsikring man kjøper, mens andre har en trappetrinns modell som gir en ekstra stor rabatt når man har kjøpt et visst antall forsikringer. Enkelte forsikringsselskaper gir rabatt opptil 20% på samlet pris på alle forsikringene. Til sammen er det jo et betydelig beløp om man har mange forsikringer. Selskapene gir også flere andre fordeler. Noen gir også lavere egenandelskrav når man kjøper flere forsikringer samlet. Eller at man gir en egenandelsfordel etter hvor mange år man holder seg skadefri.

Det er ikke alltid at fordelen er økonomisk i slike programmer. Noen ganger får man tilgang til en spesiell type kompetanse som kan være nyttig å ha i ulike situasjoner. Eksempler på dette er bolighjelp med tilgang til relevante håndtverkere, eller ved ID tyveri hjelp av tekniske fagpersoner som kan hjelpe til med å begrense skadeomfanget. Tilgang til den type kompetanse kan være ekstremt nyttig å ha.

Fordelsprogram hos et forsikringsselskap

Et eksempel på et sånt fordelsprogram i et forsikringsselskap er IF sitt fordelsprogram. De har rabatt på 3 ulike nivåer når man kjøper forsikring. I bunn så beregner de såkalte hovedforsikringer. Det er hvilke hovedforsikringer man har som da bestemmer rabatten man får på alle de andre forsikringene man eventuelt kjøper. En hovedforsikring er enten en bolig-, bil-, innbo- eller en personforsikring. Har man både en bolig-, bil- og en personforsikring, er man på nivå 3 og får da den maksimale rabatten på 15% på alt man har av forsikringer. De har også en egenandelsfordel avhengig av hvor mange hovedforsikringer man kjøper. Er man på nivå 3 får man redusert egenandelen sin med 400 kroner årlig inntil 4000 kr.

Fordelsprogram i banken

Er man en bank så tenker man gjerne annerledes. De mest verdifulle kundene for bankene er enten de som har mye penger, eller som gir mye penger i kassen for banken. Et av de produktene som gir størst avkastning for banken er kredittlån. Veldig mange banker setter inn store fremstøt for å få folk til å bruke kredittkortene sine mest mulig, og forhåpentligvis vil ikke alle betale tilbake før rentene begynner å løpe. Også her er det økonomiske fordeler man får ved å bruke kortene. Men i motsetning til forsikringsselskapene der man må betale mindre for produkter hos selskapene man er kunde i, gir bankene rabatter når man kjøper ting hos andre. Avtalene bankene har med andre er veldig varierende, og forskjellig fra bank til bank. Typisk kan man få rabatter på bensinstasjoner, klesbutikker, hotellkjeder og reiseselskaper. Noen fordelsprogrammer har avtaler med veldig mange forskjellige kjeder og butikker, over 200 stykker. Mange kredittkort har også reise- og avbestillingsforsikring inkludert.


Et eksempel er Ikano sitt fordelsprogram for de som bruker deres VISA kredittkort. De har noen faste rabatter. Bruker man Visa kortet deres får man 1% fast rabatt på alle kjøp på bensinstasjoner som er tilknyttet VISA. En ekstra god rabatt er det på Shell-stasjoner, der man får dobbelt så god rabatt. En annen fordel er at man får 1 % rabatt på alle kjøp på mat- og dagligvarer fra butikker som er tilknyttet VISA. Disse faste rabattene ligger i bunn uansett hvor man benytter kortet. Utenom dette har man spesielle rabatter der Ikano har forhandlet frem gode rabatter med et stort utvalg spisesteder, butikker, aktiviteter og kulturtilbud. De har også ofte et månedens tilbud. Da er det en tidsbegrenset spesialrabatt enten innenfor et selskap, eller innenfor en varekategori.

En annen måte en bank tjener penger på kundene sine er at kundene har plassert mye penger i banken. De fleste store banker har derfor fordelsprogrammer for kunder som enten tjener mye penger, eller har en større plasserbar formue. Disse får da gjerne ekstra gunstige avtaler og rabatter med banken. Rabattene man får er gjerne rabatter på ordinære banktjenester. Man kan blant annet få bedre rentebetingelser enn standardkunder både på utlån og penger man har på konto, forsikringer og andre banktjenester. I tillegg har man gjerne tilganger på ekstra service eller andre tjenester. Ofte er dette også trinnbasert. De beste betingelsene og fordeler har de tilgang på som har mest penger.

Et eksempel er DNB sitt Saga kundeprogram. For å kunne være med her må man enten ha en årsinntekt på 1 million eller en plasserbar formue på 2 millioner kroner. Da har man tilgang til rimeligere banktjenester, lavere kurtasje på aksjehandel og tilgang på tjenester som for eksempel Concierge Service. Det siste er hjelp til praktiske ting som for eksempel bestille leiebil eller hotell om man trenger hjelp til det. Man får også prioritet i kundeservice om man trenger hjelp til noe der.

Det finnes jo også fordelsprogrammer som går utenom både banker og forsikringsselskaper. Mange firmaer og andre har sine egne fordelsprogrammer som er tilpasset sine ansatte. Et eksempel på dette er Adecco som jo er et stort bemanningsbyrå med mange ansatte. Er man ansatt her har man tilgang på mange goder og fordeler som rabatt på treningssenter, kurs- og nettstudier og bredbånd. Sånne fordelsprogrammer er gjerne spesielt rettet inn på å fungere, og utvikle seg, i arbeidslivet.