Det er lite som er kjedeligere enn å måtte avlyse drømmeferien. Å ha gledet seg lenge, planlagt lenge og kanskje til og med pakket og gjort alt klart for så å ikke kunne dra. Men det er en ting som kan gjøre det kjedeligere. Nemlig å ikke ha avbestillingsforsikringen i orden sånn at man må betale for reisen selv om man ikke kan dra.

Mange reiseforsikringer inkluderer avbestillingsforsikring

Heldigvis har de aller fleste forsikringsselskapene inkludert en avbestillingsforsikring i sin reiseforsikring. Det er også mulig å bestille avbestillingsforsikring uten reiseforsikring. Blant annet så er det ofte inkludert en avbestillingsforsikring når man betaler reisen med kredittkort, eller man kan kjøpe det i forbindelse med bestilling av billetter til flyturer eller pakketurer.

Det finnes også avbestillingsforsikring man kan bestille for bare et visst antall dager. Det kan passe fint det om man ønsker seg et høyere erstatningsbeløp, eller bedre dekning, enn det en vanlig reiseforsikring gir.

Hva dekker en avbestillingsforsikring?

Det viktige er uansett å sette seg inn i betingelsene, da det er forskjeller mellom tilbyderne både i erstatningsbeløp og hva som utløser erstatning.
Den betingelsen som oftest gir rett til erstatning, og som er inkludert i vilkårene hos de fleste forsikringsselskapene, er når reisen må avlyses på grunn av akutt sykdom, ulykker eller dødsfall. Dette gjelder selvfølgelig om en sånn hendelse rammer den som er forsikret, men det kan også gjelde om det skjer noe i den nærmeste familien eller i reisefølget til den som er forsikret. 
Mange gir også rett til erstatning om en hendelse av denne type karakter skjer med en eller annen nøkkelperson for reisen. Dette er en person som reisen er avhengig av for at det skal bli den type reise man så for seg, og kan være alt fra en turguide til en foreleser.

Utenom det førstnevnte, som går igjen hos de aller fleste forsikringsselskapene, så varierer de andre tilfellene som gir rett til erstatning mer. Her kan det være tilfeller som skade på bolig, hytte eller andre eiendommer som gjør at forsikrede må være tilstede for å ordne opp. Endringer i dato for medisinsk nødvendig behandling eller operasjon pleier også å være dekket så lenge den kommer uforutsett rett før reisen og med kort frist. 

Endringer på reisemålet, det vil si dersom det skjer naturkatastrofer, terrorhandlinger eller lignende på stedet man skal dra til og myndighetene fraråder å reise til reisemålet. Noen kan også gi erstatning dersom det oppstår komplikasjoner ved graviditet eller samlivsbrudd.

Vanlige vilkår og forbehold i en avbestillingsforsikring

Det er også viktig å vite at man ikke alltid kan regne med å få erstatning. Reiser man til et område der det foreligger en advarsel om reisemålet før man reiser, kan man ikke regne med å få refundert utgifter man får om man må avbryte reisen. Det samme gjelder om man er syk, og reiser med sykdommen. Noen lar man allikevel reise om man er kronisk syk, men har den kroniske sykdommen under kontroll.

Det finnes også en del ting som kan ha økonomiske konsekvenser for den forsikrede som vanligvis ikke dekkes. Dersom man får tapt arbeidsfortjeneste for at man ikke rekker hjem innen at ferien er over dekkes det vanligvis ikke.