Forsikring av båt

Det er lite som slår å kjenne vinden i håret og de små vanndråpene av salt sjøvann treffe ansiktet på en varm norsk sommerdag. Lite som er mer kos enn å kunne dra hvor man vil, ha mulighet til å ligge mer eller mindre ensom og alene ute på havet og nyte solen mens fiskesnøret henger utenfor båtripen. Norge er en sjø- og vannasjon med lange tradisjoner. Svært mange nordmenn har fritidsbåt av variabel størrelse, og for mange er det den ultimate drømmen. 

Men skal drømmen bli akkurat den drømmen man har drømt om, så er det også med båter superviktig å tenke igjennom hvilken forsikring man ønsker til båten sin. Selv om havet nesten er uendelig stort, og med plass for alle, så skjer det ulykker og uhell også her. Har man ikke da forsikringen i orden blir det som skulle være en drøm fort bli et mareritt og en stor kostnad. 

Pris for båtforsikring

Båtforsikringer er også noe de fleste selskaper tilbyr. Men som på alle andre forsikringer er variasjonene store både i pris og dekning. Selskapene ser på hvilken båt du har, og de ser på deg som person, både alder og eventuell skadehistorikk, hvem andre som eventuelt skal kjøre båten og hvordan du opplyser du skal bruke båten. I tillegg så ser de på hvilken forsikring du ønsker. Ut ifra alle disse parameterne gir de deg en pris. Et smart tips er å bruke litt tid på å sette seg inn i hva de forskjellige selskapene tilbyr og ikke bare hoppe på det første og beste tilbudet man får. Et tilsynelatende godt tilbud er ikke alltid det.

En båtforsikring følger i stor grad samme inndeling som de fleste forsikringer med varierende dekningsgrad. Det finnes en ansvarsforsikring i bunn, og kasko- og delkaskoforsikringer. Noen tilbyr også utvidet kasko eller toppkasko. 

Tips til båtdrømmen

En ansvarsforsikring er en absolutt basisforsikring. Den dekker til en viss grad utgifter du påfører andre ved bruk av båten. Den dekker utgifter der båtfører har vært uaktsom, eller har direkte skyld i skaden som er påført. Det er viktig også å huske på at en ansvarsforsikring dekker ikke skader på egen båt. Har man denne forsikringen så kan man risikere å måtte betale for skader på egen båt selv om man ikke har hatt skyld i ulykken. Rettshjelp er også ofte en del av en sånn forsikring om man får behov for det. En sånn type forsikring passer derfor best om man bare har en helt billig og enkel båt. 

Går man for en delkaskoforsikring så inkluderer den ansvarsforsikring, men har i tillegg ofte dekninger som brann og tyveri. Noen inkluderer også bagasje eller fastmontert utstyr man har med seg om man er på tur. Legg merke til at heller ikke denne forsikringen vanligvis dekker skader påført egen båt ved ulykke eller uhell.

Skal man få dekket skader påført egen båt må man gå for en kaskoforsikring. Disse har selvfølgelig alle dekninger som en ansvars– og delkasko har. I tillegg til skader på egen båt er ofte dekning på skader forårsaket av hærverk, skader på rigg, mast eller drivlinje inkludert. Ofte er alle skader som er skjedd på grunn av plutselig ytre påvirkninger inkludert her. 

En toppkasko har noen dekninger på topp av dette igjen. Her er gjerne gir- og motorskader inkludert. Noen selskaper som tilbyr toppkasko inkluderer penger til opphold, og erstatning om ferien blir avbrutt på grunn av skader på båten som en del av dekningen i forsikringen. 

Generelt så varierer dekningene på de forskjellige forsikringer og priser for dekningene fra selskap til selskap. Å orientere seg litt før man bestemmer seg gjør at man fort både kan spare penger og få bedre dekning på den forsikringen man velger.