En bil er både et statussymbol, en hobby og en sport. Men for de fleste av oss er det først og fremst et fremkomstmiddel. Det er det kjøretøyet de fleste av oss har og benytter daglig. De fleste av oss er faktisk helt avhengige av en bil for å få hverdagen til å gå rundt. Utenom huset vårt er det gjerne en bil også det vi bruker mest penger på. 

Hva er en bilforsikring?

Siden det er så mange som har en bil, og som bruker det masse i hverdagen, er det også det kjøretøyet det skjer flest ulykker og skader med. Det får også store konsekvenser for logistikken i hverdagen om man er vant til å bruke bil og plutselig ikke har en bil tilgjengelig. I tillegg så er det de økonomiske konsekvensene. Det skal det ikke store skader til på en bil før pengene flyr ut i et høyt tempo. Ikke minst i moderne biler, der det er mye elektronikk og dyre komponenter. 

I motsetning til mange andre typer forsikringer er ikke en bilforsikring valgfri. Alle som har en bil må også ha en bilforsikring, minimum en ansvarsforsikring. I tillegg så er det jo sånn nå at staten tar inn sin trafikkforsikringsavgift gjennom forsikringen. 
 

Pris på bilforsikring - hva skal den koste?

Dekningene og priser varierer stort fra selskap til selskap. Man kan spare mye penger på å sette seg inn i både dekninger og pris. Det lønner seg også fort å ta kontakt med flere selskaper å spørre om den beste prisen de har på den dekningsgraden og forsikringen man ønsker. 

Når man skal bestemme seg for en forsikring er det mange faktorer som bestemmer hvilken forsikring man bør gå for. En bilforsikring er på samme måte som de fleste andre forsikringer delt inn i forskjellige typer forsikringer alt etter hvilken dekning man ønsker. Et forsikringsselskap ser på faktorer en rekke faktorer når de bestemmer pris. Alder er en av de faktorene. Det er faktisk større sannsynlighet for at en yngre person har uhell enn en litt eldre. Stedet man bor på har betydning. Det er flere uhell selvfølgelig i en by enn på landet. Hvor langt man skal kjøre. Bruker man mye tid på veien er sannsynligheten for uhell større. Man ser også på bilens alder og hvor mye utstyr den har. 

Bilforsikringer har også en bonusordning, som er en premiering om man klarer å kjøre uten uhell. Har man kjørt lenge uten uhell trenger man bare å betale mellom 25 og 20 prosent av fullpris på forsikringen. Har man da uhell og benytter forsikringen mister man bonus man har opparbeidet seg. Bonusen får man med seg om man skifter forsikringsselskap. 
 

Hva gjør de bedre bilforsikringene best?

Prisen og hva bilforsikringen dekker for deg om uhellet skulle skje, er hva som skiller de gode fra de beste forsikringene. En ansvarsforsikring dekker kun det grunnleggende. Den dekker personskade på fører og eventuelt passasjerer. I tillegg dekker den skader som er påført andre bygninger, gjenstander og kjøretøy og personer som er utenfor kjøretøyet. Den dekker også rettshjelp. Dette er en helt grunnleggende forsikring, og dekker for eksempel ingen skader påført sin egen bil.

En delkasko dekker jo en rekke hendelser utover ansvarsforsikringen. Den dekker brann, tyveri, glassruteskader, redning og veihjelp. Det skal ikke mye til før det lønner seg å se på denne type dekning fremfor bare en ren ansvarsforsikring. 

Først ved en kaskoforsikring kommer dekninger inn som skader på kjøretøyet ved velt, utforkjøring, kollisjon, plutselig ytre påvirkning og hærverk. Har man et nyere kjøretøy bør man absolutt vurdere de ekstra dekningene man får her. 

De fleste har også såkalte superkasko. Da får man gjerne leiebil dekket ved uhell, og man får gjerne dekning om man får skader på gir og motor. Er man helt avhengig av å ha bil tilgjengelig i hverdagen og har ikke noen backupløsning, så bør man vurdere en sånn type forsikring.