Dyrene våre har vært menneskene sine beste venner helt siden vi ble mennesker. Det kan være noe av det kjæreste vi har. For mange er det nesten som et eget familiemedlem. Det er koselig å ha noen som alltid er der, som setter pris på deg. De kan også være både treningspartner, kosedyr og lekekamerat.

Forsikring av hund og katt

Samtidig så kan ulykker og skader også skje disse. De er jo gjerne mer ute i naturen med de påkjenningene det gir. De beveger seg mer og med større risiko enn oss mennesker. Skulle uhellet være ute kan det være en stor følelsesmessig påkjenning. Men det også fort bli dyrt. Det å ta dyret med til veterinær, gi medisiner og annet nødvendig materiell koster penger. Man ønsker jo gjerne å gi dyret den best mulige behandlingen som er mulig å gi.


Det finnes mange forskjellige dyreforsikringer. Ofte er jo det spesialforsikringer tilpasset det dyret man har. De fleste som tilbyr dyreforsikringer har i hvert fall forsikring for hund og katt. Mange har også for andre dyr som hest, smågnagere eller andre kjæledyr. Det finnes det egne forsikringsselskaper som spesialiserer seg på dyreforsikringer. Disse har gjerne spesielle typer dekninger eller tillegg som det kan være verd å ta en titt på om man vurderer å forsikre kjæledyret sitt. Hos noen forsikringsselskaper kan man bare tegne dyreforsikring om man har andre forsikringer i selskapet.

Hva dekker en dyreforsikring?

De fleste forsikringene til dyr gjelder innenfor en viss periode av det som er forventet levetid for dyret forsikringen gjelder for. I tillegg så er forsikringssummen begrenset oppad til en viss sum som er satt i vilkårene. Mange selskaper skiller her mellom en øvre grense per år eller per hendelse. Viktig å også være klar over at enkelte hunderaser og katteraser har på grunn av arv og genetikk større risiko for å utvikle sykdommer enn andre raser. Har man en dyrerase med en slik historikk bør man være ekstra påpasselig med hvilken forsikring man velger. Både når det gjelder vilkår og dekning.


Hva de enkelte selskapene dekker varierer veldig. Det er derfor viktig å bruke tid på å sette seg inn i både vilkår og pris for å få best mulig dekning til en rimeligst mulig pris. De fleste forsikringer dekker utgifter til veterinær, og eventuelt nødvendig opphold på et dyrehospital. De dekker medisiner og eventuelt utstyr som trenges. Mange dekker utgifter i forbindelse med leddsykdommer, fødselshjelp, sterilisering og tannsykdommer.

Etter at hunden har gjennomgått behandling så er det ofte nødvendig med en rehabiliteringsperiode. Utgifter til dette er også ofte dekket. Å miste husdyret ved at det enten forsvinner, må avlives eller dør kvalifiserer gjerne til en erstatning. Noen dekker også dersom man bruker kjæledyret i avl, eller er trenet for et bestemt formål og man mister forventede inntekter fra dette fordi kjæledyret blir skadet.