Husforsikring

Hus & boligforsikring - dette trenger du å vite (oppdatert October 2019)

Det viktigste først
 • Hus- og boligforsikringen er en av de viktigste forsikringene å ha på plass, fordi huset er vår absolutt største finansielle investering.
 • Der er markante forskjeller mellom forsikringsselskapene både på priser og dekning. Om du tar deg tid til å finne beste forsikring for deg og din bolig, er det derfor store gevinster å hente.
De største aktørene innen husforsikring
 • Gjensidige Husforsikring
 • IF Husforsikring
 • LOfavør Husforsikring
 • Sparebank1 Husforskring
 • Tryg Husforsikring

Innholdsfortegnelse

Hva er en husforsikring?

Huset vårt eller boligen vår er det viktigste vi har. Det er hjemmet vårt. Vi bor og tilbringer store deler av tiden der. Det er gjerne den plassen store og små drømmer oppfylles. Det er også vår absolutt dyreste investering, og den mest dyrebare eiendelen vi har. Vi har mye av kapitalen vår bundet i bolig, og samtidig eier også banken mest sannsynlig deler av det.

Samtidig er det utrolig mye som kan skje med et hus. Når først ting skjer så skal det ikke mye til før det både er tidkrevende og blir en stor kostnad å fikse det som er ødelagt. I verste fall så kan prisen bli så stor at man ikke klarer å gjøre opp for seg, og man blir stående igjen med absolutt ingenting. En hus- og boligforsikring er derfor den første, og viktigste, forsikringen man bør tenke på å ha på plass.

Pris på husforsikring – hva avgjør kostnaden?

I forhold til dekningene man har ved uhell, og dekningsbeløpene man får, er det også en rimelig forsikring. Månedsavdragene er små i forhold til det å ha økonomisk trygghet og rask hjelp når uhellet først skjer. Det er viktig å oppgi korrekte opplysninger når man tegner en forsikring. Oppgir man feil opplysninger, som for eksempel feil boligareal så kan det fort bli dyrt. I tillegg så må man oppgi om man leier ut deler av huset og om man har pusset opp deler av huset.

Man bør også tenke igjennom hvilken egenandel man ønsker. Man kan kanskje spare litt penger på de månedlige utgiftene, men det trenger man ikke nødvendigvis å tjene på den gangen man har bruk for forsikringen. Man bør alltid når man skal velge en forsikring bruke tid og sjekke både priser og dekninger. Variasjonene er store mellom forsikringsselskapene, og kanskje spesielt på husforsikring. Det som står med liten skrift i vilkårene, og det som virker som små forskjeller i vilkår og dekningsbeløp kan ha store konsekvenser den gangen uhellet er ute.

Hva dekkes ikke av hus- og boligforsikringen?

Det er også viktig å tenke igjennom at de fleste forsikringsselskaper regner med at man vedlikeholder og tar generelt vare på huset. Man kan få avkortning i erstatningsbeløp dersom de finner at skaden som oppstår skyldes manglende vedlikehold. Det sammen gjelder uaktsomhet, som for eksempel ved å gå fra huset ulåst, og det da skjer innbrudd. En billig forsikring for sin egen del som huseier er å innføre vedlikeholdsrutiner, og boligsjekker, som man med jevne mellomrom går igjennom.

Som de fleste forsikringer er det forskjeller mellom de forskjellige forsikringsselskapene både på priser og dekning. De aller fleste har en standard forsikring som dekker det meste, men så har de en super forsikring som har enda bedre dekning. I tillegg har de gjerne tilleggsdekninger man kan kjøpe.

Hva dekker en husforsikring?

En standard husforsikring er den billigste og enkleste boligforsikringen. Den dekker gjerne ting som:

 1. Brann. Alle brannskader på bolig og tilhørende tomt er som regel dekket.
 2. Vann- og rørskader. De fleste s|kader i forbindelse med rørbrudd eller at det trenger inn vann i boligen fra terrenget eller grunnen ved styrtregn o.l. er dekket.
 3. Tyveri, innbrudd og skadeverk. Dette er skader som oppstår når uvedkommende tar seg inn i boligen eller eiendommen.
 4. Naturskader. Dette er skader som oppstår etter ting som skred, flom og stormer for eksempel.
 5. Skadedyr. Her er det veldig variabelt hva som dekkes og dette punktet bør man følge med på. De fleste forsikringsselskaper regner skadedyr her som gnagere og rotter.
 6. Rettshjelp. Her dekkes da utgifter til rettshjelp om du som eier av boligen havner i en rettslig tvist. Ofte er også erstatningsansvar på skader påført andre eiendommer av dine eiendeler inkludert her. Eksempel er om for eksempel en trampoline som står på din eiendom blåser av gårde og påfører andres eiendeler skade.
 7. Ombygging ved skader. Her kommer dekning til ombygging av boligen om det blir nødvendig på grunn av en ulykke, som at man for eksempel må begynne å bruke rullestol. Også på dette punktet varierer det veldig imellom de forskjellige forsikringsselskap både hva de dekker og ikke minst beløpet de dekker.

Boligforsikring Standard vs Pluss

En boligforsikring super eller pluss dekker da alt som en standard husforsikring dekker, men den har selvfølgelig tilleggsdekninger. Her blir noen vanlige tilleggsdekninger nevnt, men variasjonene er større her blant forsikringsselskapene på hva de dekker enn på en standard husforsikring.

Noen selskaper tilbyr også noe av dette som helt egne tilleggsforsikringer, der man kan plukke og velge hvilke dekninger man selv ønsker. Det finnes flere tilleggsforsikringer enn de som er nevnt under, men her varierer det så mye og noen av dekningene er så spesialiserte at man nesten må gå på forsikringsselskapene sine egne sider for å sjekke hva de enkelte tilbyr.

 1. Sopp- og råteskade. Her kommer dekning av skader som er forårsaket av sopper og nedbrytning av huset på grunn av fuktighet og råte.
 2. Vannskader. Her har man gjerne dekning for skader som oppstår på grunn av utett våtrom, eller at vann trenger inn i en bygning gjennom vegger og tak.
 3. Dyr og skadeinsekter. Her kommer også innsekter ofte inn, som maur og andre skadeinnsekter som kan gjøre skade på bygninger og hus.
 4. Håndverkerfeil. Håndverkere er jo gjerne bare mennesker de også, og de gjør feil. Her dekkes da skader som oppstår plutselig, og som er en direkte konsekvens av feil utført arbeid.
 5. Husleie. Dette punktet varierer veldig, og har man utleie av hele- eller deler av boligen ville jeg fulgt ekstra nøye med på dette punktet. Her dekkes gjerne skader som oppstår ved utleie, noen erstatter tapt husleieinntekt og noen rettshjelp til utkastelse av leietakere.
 6. Ofte er også dekningsbeløpene høyere her enn det er i en standard husforsikring, selv om dekningene er de samme.
 7. Garasje, tilbygg. Ofte må man ha en super eller pluss forsikring for å få dekket garasje, bod eller andre tilbygg som står på eiendommen.