Å forsikre innbo er ikke bare for dem av oss med spesielt kostbare verdigjenstander i hjemmet. De fleste av oss har med tiden gjort en lang rekke små og store investeringer i eiendeler, som som til sammen har en stor verdi. Å erstatte alt av løsøre, gjenstander og verdisaker på en gang, skulle ulykken inntreffe, er en monumental kostnad. Derfor har vi innboforsikringen.

Hva er innboforsikring?

En boligforsikring dekker boligen din. Men skal en bolig ha noen verdi utover selve skallet, må det fylles med innhold. Det gjør jo de fleste av oss. Over tid så fyller vi opp boligen, og huset, der vi bor opp med en rekke gjenstander. Noen av disse gjenstandene har kanskje bare affeksjonsverdi, men noen har også stor økonomisk verdi. Ikke minst summen av alle disse tingene, både møbler, klær og bruksgjenstander, blir ofte stor. Det merker man om man plutselig må kjøpe alt på en gang. 

En innboforsikring dekker ofte mer enn akkurat det man har av gjenstander i huset også. 

Hva dekker innboforsikringen?

En vanlig innboforsikring dekker selvfølgelig innbo og løsøre. Dette kan også innbefatte gjenstander som er fastmontert i boligen, men noen gjenstander som er fastmontert blir regnet som en del av boligen. I tillegg så dekker den kontanter, verdipapirer og ofte også rettslige utgifter. Den dekker gjerne også tap, skader og ødeleggelser ved hendelser som tyveri, brann, naturskader og vannskader. Mange dekker også uforutsette hendelser som ikke bare skjer i hjemmet, men også utenfor. Som ved tyveri av sykkel eller ran og overfall. Mange har også dekning til utgifter om man trenger opphold utenfor hjemmet på grunn av skader som oppstår. 
De forsikringene som er utvidet, og som gjerne kalles pluss, super eller ekstra, dekker alt det en vanlig innboforsikring dekker pluss at de har ekstra dekninger. Det kan innbefatte hjelp ved ID-tyveri, skader som skjer ved uhell som ved å miste en PC i gulvet, skader som oppstår ved flytting eller skader som oppstår ved skadedyr. Noen tilbyr også hjelp ved utleie, som mislighold og utgifter til utkastelse. 
 

Hva koster en innboforsikring?

De fleste forsikringsselskaper tilbyr innboforsikring. Som på de fleste forsikringer er det forskjeller i hva man tilbyr av dekninger og priser på de dekningene man har. Normalt har de fleste forsikringsselskaper to hovedtyper innboforsikring. Den ene er en standard forsikring, og så har de i tillegg en utvidet forsikring. Det hvert selskap dekker innenfor de forskjellige forsikringene de tilbyr vil variere, så det er smart å sette seg godt inn i dette. 

Tips til forsikring av innbo

Det som er viktig er jo å kunne dokumentere hva man har av innbo og gjenstander. Spesielt de som har høy verdi bør man spesielt dokumentere ved enten å ta vare på kvittering ved kjøp eller man kan for eksempel ta bilde av gjenstander. Forsikringsselskapene kan kreve dokumentasjon på at man har eid gjenstanden om man melder tap av spesielt dyre ting.