Det er lite man mindre ønsker seg, men dessverre så rammer alvorlig sykdom ganske mange en eller annen gang i løpet av livet. Det er heller ikke bare eldre som får en sånn diagnose. Det er faktisk hele 63% av de som rammes av en kritisk sykdom er mellom 40 og 49 år. En alvorlig sykdom fører gjerne med seg dramatiske endringer i hele livssituasjonen, både for den som er rammet og for de nærmeste. Økonomiske bekymringer er det minste man ønsker seg i tillegg til selve belastningen av å være syk.

Helseforskring

Det er lite man mindre ønsker seg, men dessverre så rammer alvorlig sykdom ganske mange en eller annen gang i løpet av livet. Det er heller ikke bare eldre som får en sånn diagnose. Det er faktisk hele 63% av de som rammes av en kritisk sykdom er mellom 40 og 49 år. En alvorlig sykdom fører gjerne med seg dramatiske endringer i hele livssituasjonen, både for den som er rammet og for de nærmeste. Økonomiske bekymringer er det minste man ønsker seg i tillegg til selve belastningen av å være syk.

Nettopp derfor har man en forsikring mot kritisk sykdom. Forsikringen gir en økonomisk utbetaling om man blir rammet. Utbetalingen er skattefri, og man bestemmer helt selv hva man bruker pengene til. 

Kritisk sykdom som du bør forsikre deg mot

Hvilke kritiske sykdommer som dekkes variere fra selskap. Allikevel er det noen sykdommer som går igjen hos de aller fleste. Ondartet kreft, hjerneslag, hjerteinfarkt, multippel sklerose, Parkinsons og organtransplantasjon er som regel dekket. Det er alltid smart å sette seg inn i hvilke sykdommer er omfattet av forsikringen.

Hos mange selskaper er det også mulig å kjøpe en tilleggsdekning på uføre. Noen har det også inkludert. Da får man en ekstra dekning om sykdommen fører til varig uførhet, enten helt eller delvis.  

Noen har også ekstra dekninger som psykologisk førstehjelp om det skulle være behov for det. Man kan også få tilgang til andre tjenester som Helsetelefonen, eller andre rådgivningstjenester.
Forsikringssummen er valgfri innenfor visse rammer. Når man velger forsikringssum bør man tenke igjennom de behovene man har og hvor kritisk en periode uten inntekt vil være.  Jo mer man ønsker i forsikringssum, desto mer må man selvfølgelig betale for forsikringen.

Kostnader som vil måtte dekkes

Det er ingenting i veien for å bruke pengene til en ferietur, eller til å kjøpe seg behandlinger som ikke dekkes av det offentlige. I mange tilfeller så kan det også være behov for å redusere gjeldsgrad eller rett og slett dekke løpende kostnader. Hvor mye man ønsker forsikringssummen skal være kan man velge helt selv innenfor noen rammer. Da er det godt å tenke igjennom sine behov og hvor kritisk en periode uten inntekt vil være.  

Før man får kjøpe en forsikring må man hos de fleste forsikringsselskap fylle ut en helseerklæring. I den vil man bli spurt om dagens helsetilstand og hvordan helsen din har vært. Denne er med på å bestemme den prisen du får, eventuelle begrensninger i dekningen og om du i det hele tatt er egnet til å få forsikring. De fleste tilbyr en forsikring bare opp til en viss alder, gjerne til rundt 60 år. Dess eldre man blir, dess dyrere er også forsikringen.

Utbetaling av forsikringspengene

For å få utbetalingen kreves det selvfølgelig at diagnosen er stilt, og at nødvendig dokumentasjon er mottatt fra behandlingsinstitusjonen. Noen forsikringsselskap stiller også krav til at man må være i live en stund etter at diagnosen er stilt for å få utbetalingen. Mange har også en karantenetid etter at man har kjøpt forsikringen. Det vil si at man ikke har rett til utbetaling om man blir syk rett etter at kjøpet er gjort.