Uføreforsikring

Forsikre deg mot utførhet og kostbare livshendelser

Det viktigste først
  • Hele 10,1 prosent av befolkningen er uføretrygdet ifølge SSB
  • Antallet uføre mellom 18 og 29 år har økt med over 50 prosent siden 2013
  • En uføreforsikring lar deg opprettholde levestandarden om du blir ufør

Innholdsfortegnelse

Det er ingen som vil bli uføre. Men samtidig er det veldig mange som blir nettopp det. Det er et faktum at 10,1 prosent av befolkningen er uføretrygdet ifølge SSB. Andelen blant yngre mennesker har også vært jevnt økende de siste årene. Faktisk har antallet uføre mellom 18 og 29 år økt med mer enn 50 prosent siden 2013

Uføreforsikring sikrer din privatøkonomi

At å bli utfør går ut over privatøkonomien er det vil ikke så mange som setter spørsmålstegn ved. Blir man ufør mister man i hvert fall en tredjedel av inntekten sin, mange mister langt mer. Det man får fra NAV om man blir 100% ufør er nemlig bare 66% av bruttolønnen sin, opp til maks 6 G. G står for Folketrygdens grunnbeløp og er i 2019 satt til 98886 kr. Tjener man mer enn 6 G vil da det prosentvise bortfallet raskt bli mye større. Har man da en uføreforsikring kan man i størst mulig grad trygge sin økonomiske fremtid om uhellet skulle være ute.

Hvor viktig er en uføreforsikring?

Mange husker å tegne hus-, bil-, reise- og innboforsikring for å ta vare på de tingene vi har skaffet oss. Men for mange kan bortfallet av inntekter ved at man bli utfør fort føre til store konsekvenser. Kanskje man må selge hus og bil, og gå betraktelig ned i levestandard. Dette har selvfølgelig personlige konsekvenser, men får også fort konsekvenser for de nærmeste man er glad i. En uføreforsikring gjør deg ikke frisk igjen, men gir deg mulighet til å opprettholde i stor grad den levestandarden man hadde før man ble utfør. Utbetalingene fra en uføreforsikring kommer jo i tillegg til eventuelle ytelser fra NAV eller andre

Uføreforsikring gjennom jobben, eller privat forsikring?

Mange arbeidsgivere tilbyr sine ansatte en uføreforsikring. Men dette gjelder langt i fra alle. Arbeidsgiverne er nemlig ikke pålagt å ha uføreforsikring for sine ansatte. Hvem som tilbyr sine ansatte dette varierer veldig fra bransje til bransje. I tillegg er dekningene man har via en forsikring som man har fra en arbeidsgiver varierende.

Skal man bli best mulig dekket bør man tegne en personlig forsikring selv via et forsikringsselskap. Avhengig av dekningene man har dekker de om man blir ufør både ved sykdom og ved ulykker. Man kan bare tegne en forsikring om man er 100% arbeidsfør ved tegningstidspunktet. I tillegg har de fleste forsikringsselskap en nedre og en øvre aldersgrense.

For de fleste ligger den mellom 18 og 55 år. Mange setter også krav til at de som tegner forsikring må være nordiske statsborgere, bosatt i Norden eller medlem i den norske folketrygden.

Erstatningsbeløp og engangsutbetaling kan variere

Når man tegner en forsikring så er det flere ting man må tenke igjennom. De fleste har forskjellige erstatningsbeløp. Det vil si at man må bestemme seg for hvor høy utbetaling man ønsker. Anbefalingen er gjerne å ha minst 80% dekning av nettolønn, men man kan ha opp til og med 100% dekning.

I tillegg tilbyr mange en ekstra utbetaling som en engangsutbetaling om uhellet er ute. Da får man en ekstra økonomisk buffer som kan være smart å ha. Her må man også velge erstatningsbeløpet innenfor visse rammer som varierer fra selskap til selskap.

Hva dekkes av uføreforsikringen?

Man må bestemme seg for hvor godt man ønsker å være dekket. Her gjelder det å være på vakt da dekningene varierer. Ikke minst når det kommer til sykdommer. Uføre på grunn av ulykker er som regel veldig godt dekket, men de fleste som blir uføre i dag blir det ikke på grunn av en ulykke, men av en eller annen sykdom. Her varierer det mye fra selskap til selskap hvilke sykdommer som dekkes. Vet man at man er i risikosonen for en eller annen sykdom så kan det fort lønne seg å sette seg inn i hva de forskjellige selskapene dekker.

Skulle man bli ufør så dekkes man i henhold til graden av uførhet. Blir man 100% ufør så får man utbetalt hele erstatningsbeløpet. Blir man 50% ufør så får man utbetalt halvparten av både det månedlige erstatningsbeløpet og av eventuelt engangsbeløp. Beløpet utbetales da hver måned helt til man er 67 år, eller eventuelt så lenge arbeidsevnen er nedsatt. Man betaler litt skatt på beløpet, men skatteprosenten er heldigvis svært lavt i forhold til vanlig inntektsskatt.

Engangsutbetalingen graderes ofte litt annerledes i forhold til utbetaling. Dette varierer litt fra selskap til selskap, men hos mange så reduseres beløpet man får utbetalt når man er over en viss alder. Utbetalingen av dette er skattefritt.

Hva koster en uføreforsikring?

Prisen på en sånn forsikring er generelt lav. Men den varierer på bakgrunn av flere faktorer. En av de er hva man vil ha av dekninger. De fleste tilbyr da en grunnpakke, og så kan man kjøpe tilleggsdekninger om man ønsker det. Velger man tilleggsdekninger koster det selvfølgelig mer.

Et høyere erstatningsbeløp koster selvfølgelig mer enn et lavere. Det samme gjør en høyere engangsutbetaling enn en lav engangsutbetaling om man har det med som en del av forsikringen. Alder er også en viktig faktor i prisberegningen. Den koster mer dess eldre man er. I tillegg er det andre faktorer som spiller inn på pris. Disse varierer fra selskap til selskap.

Eksempler på faktorer som spiller inn på prisen kan være både utdannelsesnivået man har, om man røyker eller ikke, hvilket yrke man har og om man er i andre risikogrupper.

Alle bør tenke igjennom om man trenger en uføreforsikring. Risikoen for å bli ufør er høyere en man gjerne vil tenke. I tillegg blir de økonomiske konsekvensene fort veldig store om man skulle blir ufør.