Vi har alle vært unge en gang. Bekymringsløse og høye på livet. Det er den perioden i livet noen av de største forandringene skjer. Man utdanner seg og på den måten staker ut en retning på arbeidslivet. Man flytter gjerne hjemmefra og får sin egen husholdning. Man begynner å kjøpe egne ting. Midt oppe i alt dette vil man gjerne reise og oppleve verden rundt seg. Skritt for skritt beveger man seg mer og mer inn i voksenlivet.

Studentforsikring koster mindre men dekker også mindre

I den reisen inn i voksenlivet har man vanligvis ikke for mye penger. Men samtidig begynner det man har av verdier å øke. I tillegg så utsetter man seg for risiko for at ulykker og uhell kan skje. Det er vel få ganger i livet man er så eventyrlysten og risikovillig som når man er ung. Alt dette gjør at man bør være forsikret. Flytter man for eksempel ut fra foreldrene sin bolig og inn til sin egen, er man ikke lenger under foreldrene sin innboforsikring. Det samme gjelder de fleste forsikringene, også reiseforsikring.

Heldigvis så tilbyr de fleste forsikringsselskapene også egne forsikringer for unge. Variasjonen er stor, og er man student, i tillegg til ung, har man ekstra gunstige ordninger. Selskapene vet både at man har mindre verdier enn en voksen og samtidig mindre penger. Derfor er det gjerne rimelige forsikringer, men har jo også da lavere erstatningsbeløp enn det tilsvarende forsikringer har for voksne. Allikevel er man godt dekket. Selv om man er ung bør man sette seg ned og tenke igjennom risikoen man har, både økonomisk og i forhold til de aktivitetene man bedriver. En forsikring er uansett en rimelig trygghet å ha om uhellet først er ute.

Forsikringer for unge - gjerne som pakkeløsning

Som voksen er det en jungel av forskjellige forsikringer man må huske på. For de forsikringene som er laget for unge er det gjerne forenklet noe. Selv om man fortsatt må holde tungen rett i munnen og det fortsatt finnes veldig store forskjeller i både dekninger og pris, tilbyr de fleste forsikringsselskap en egen forsikring de bare kaller forsikring for unge. Det spesielle er at en sånn type forsikring egentlig er en pakkeløsning av forskjellige forsikringer der man får de fleste dekninger man trenger. Typisk består en sånn pakkeløsning av både en reiseforsikring, ulykkesforsikring og innboforsikring. Da har man en grunnpakke som inneholder det meste man trenger.  Prismessig er en sånn pakkeløsning veldig gunstig.

De fleste studentforeninger, og også mange tradisjonelle forsikringsselskaper, tilbyr også egne studentforsikringer. På samme måte som forsikring for unge er dette også en pakkeløsning som vanligvis består av en reise-, ulykkes- og innboforsikring. Her er variasjonene da store. De beste løsningene får man om man er medlem av en studentforening og får mulighet til å kjøpe forsikring gjennom dem. De har gjerne ekstra dekninger inkludert som for eksempel uføreforsikring. Dersom man studerer i utlandet, eller har planer om å studere i utlandet må man være ekstra obs. Da må man gjerne tegne en ekstra forsikring, da de vanlige studiepakkene bare gjelder om man har bosted i Norge.

Spesialdesignede enkeltforsikringer

Alle forsikringsselskaper selger dette ikke som pakker da, men som enkeltforsikringer som er spesialdesignet for unge. Dette gir jo en bedre fleksibilitet. Man kan velge akkurat de forsikringene man trenger. Skal man ikke reise så trenger man ikke en reiseforsikring. Er møblene inkludert i leien så trenger man kanskje ikke innboforsikring. Har man enkeltforsikringer så kan man kan man også kjøpe andre forsikringer også enn de som vanligvis er en del av en pakke. Disse enkeltforsikringene er også beregnet på unge og rimelige.

Hva dekker studentforsikringen?

Dekningene i disse student- eller ungforsikringene er tilpasset målgruppen spesielt. De er enklere, men har også spesielle dekninger man ikke vil finne på en «voksen» forsikring. Skal man på reise, eller skal utføre en spesiell aktivitet og trenger en reiseforsikring så kan man kjøpe en forsikring for ung som gjelder for akkurat de dagene man er på reise. Man får gjerne ikke begrensinger på aktiviteter som fjellklatring, dykking eller opphold i høyden. I tillegg så er det gjerne ekstra dekninger på dyrt sportsutstyr og andre ting som er spesielt for unge å reise med. Noen reiseforsikringer gir også tilgang til lege online om noe skulle oppstå mens man reiser.

Det samme gjelder en innboforsikring. Her får man også ekstra dekninger som for eksempel at innbo er dekket selv under flytting mellom boliger. Som ung så bytter man jo gjerne bosted oftere enn man gjør ellers i livet. Det tar man gjerne hensyn til når man setter dekningene for ungdomsforsikringen.
Som ofte ellers så er det veldig store forskjeller fra forsikringsselskap til forsikringsselskap når det gjelder hva man tilbyr både av dekninger og pris. Som ung, med begrensede økonomiske muligheter og samtidig på vei ut i livet så må man kanskje bruke litt ekstra tid på å sette seg litt inn i forsikringene som finnes. Det dummeste man kan gjøre i hvert fall er å være likegyldig. Det minste man bør ha er en pakkeløsning i bunn. De aller fleste pakkeløsningene beregnet på unge og studenter gir en forholdsvis god dekning til en rimelig penge.

Noen utvalgte studentforsikringer