Om banken

Vi er 47 fast ansatte fordelt på person-, bedrift-, kundesenter- og forsikringsavdeling. Vi har også egen administrasjon og en Risk- og Complianceavdeling.

Sammen med en stor gruppe sparebanker eier vi Eika Gruppen AS.

Organisasjonskartet.

Ledergruppen
Romsdal Sparebank ledergruppe består av administrerende banksjef Odd Kjetil Sørgaard, assisterende banksjef Jan-Børge Silseth, leder stabavdeling Bård Eiliv Oppigard, avdelingsleder bedriftsmarked Christian Sollid, avdelingsleder personmarked Jørn Gule, avdelingsleder kundesenter Aud Peggy Holten Havnes og avdelingsleder forsikring Oddrun Waagen. Avdelingsleder for Risk- og Compliance Kristin Henøen deltar på ledermøter.

Visjon
Romsdal Sparebank skal være en ledende lokalbank i Møre og Romsdal. Med ledende menes høy KTI 8kundetilfredshet) over tid. Med lokalbank menes nærhet til kundene, korte beslutningsveier og engasjement for lokalsamfunnet.

Eierstyring og selskapsledelse
Bankens policy for eierstyring og selskapsledelse finner du her (pdf)
Bankens etiske retningslinjer finner du her (pdf).

Informasjon om bytte av bank finner du her (pdf).


Åpningstider

Alle dager

09:00 - 15:00

Romjula

10:00 - 14:00

Nyttårsaften

10:00 - 12:00

Onsdag før skjærtorsdag

09:00 - 12:00