Banken gir årlig en stor andel av resultatet tilbake til lag og foreninger i bankens kjerneområde. Dette skjer både gjennom gaver og sponsormidler. Vi gir også lag og foreninger mulighet til å reklamere for sine arrangementer på bankens infoskjermer.

Banken er stolt av å være en støttespiller for det lokale forenings- og næringsliv.

Vi er stolt sponsor av en rekke lag og arrangementer. Spesielt vil vi nevne Nesset Sparbank Skicup og Nesset Sparebank Fotballcup, og her er noen av de andre:

Nesset Sparebank arrangerer årlig i samarbeid med Nesset Næringsforum en næringskonferanse der ulike temaer presenteres.

Nesset Sparebank deler også årlig ut en ærespris.