Årsrapporter

Informasjon om bankens LCR, NSFR og uvektet kjernekapitalandel finnes fra 2014 som vedlegg til årsrapporten.

Delårsrapporter
     

Informasjon om bankens LCR, NSFR og uvektet kjernekapitalandel finnes fra 1. kvartal 2015 i til delårsrapporten.

Egenkapitalbeviseiere